Отворените данни на град София


Обновихме информацията за софийските училища

вторник, 01 Ноември 2016г.

В информацията за софийските училища добавихме резултатите от външното оценяване проведено през 2016г. За да улесним избора на училище, представихме и в графичен сид развитието на всяко училище в отделните дисциплини. 

Изберете училището, което ви интересува от картата на училищата и последвайте връзката "Вижте подробности за това училище"